Thùng rác y tế

Đơn vị cung cấp các loại thùng rác đựng chất thải y tế với nhiều mẫu mã và dung tích từ 5 lít, 10 lít, 15 lít, 30 lít. Mua thùng rác y tế ở đâu. Ngoài rác, còn có một số sản phẩm khác như hộp đựng chất thải y tế, các loại thùng chứa xe thu gom rác thải bệnh viện,…

Showing all 2 results